NETCity

Objekt je koncipiran kao niska slobodno stojeća uredska zgrada, u sklopu koje se nalaze i kantina, cafe i parking.
Parcela je veličine cca 8500 m2 sa pristupnom cestom na sjevernoj strani.

NetCity

Opis zgrade

  • ukupna površina za zakup 10.915 m2
  • veličina tipične etaže 1.752 m2
  • kantina i cafe 270 m2
  • svijetla visina ureda min. 280 cm, max. 315 cm
  • svijetla visina predvorja 380 cm
  • 262 parking mjesta u podzemnoj garaži
  • 56 parking mjesta na površini
  • ukupna brutto razvijena površina (sa podrumom) 20.497 m2, bez podruma 12.399 m2