NETCity

Centralni sustav upravljanja omogućava nadzor i upravljanje cjelokupnom infrastrukturom objekta:

 • opskrba električnom energijom
 • rasvjeta
 • grijanje/hlađenje
 • ventilacija
 • kontrola pristupa
 • protupožarna zaštita
 • protuprovalna zaštita
 • video nadzor

Zgrada je kontinuirano pod nadzorom (24h dnevno, 365 dana godišnje)

Kontrola ovlasti pristupa u prostorije objekta provedena je uporabom RFID tehnologije bezkontaktnih pametnih kartica, što omogućava:

 • registraciju vremena dolazaka i odlazaka s posla zaposlenika
 • selektivno ovlaštenje ili zabranu prolaska kroz svaka vrata 
 • kontrolirana RFID čitačem
 • analizu i izvješća o kretanju osoba kroz nadzirane prostore

Zaštita objekta od neovlaštenog pristupa i provale ostvarena je:

 • sustavom video-nadzora
 • alarmnim detektorima na vratima i prozorima
 • detektorima kretanja u nadziranim prostorima
NETCity U slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, instalirani uređaj za neprekidno napajanje (UPS) za cijeli objekt osigurava neprekidno napajanje električnom energijom kritičnih komponenti u razdoblju od prekida napajanja do uključenja agregata. Agregat se uključuje automatski i proizvodi dovoljnu snagu za nesmetan rad čitavog objekta.2MW projektna snaga priključnog vodaantenski stup postavljen na krovu zgrade omogućuje postavljanje prijemnih i odašiljačkih antena za povezivanje bežičnim putem u javne i privatne komunikacijske mreže, prijem satelitskih i zemaljskih TV i radio programaantenski stup postavljen na krovu zgrade omogućuje postavljanje prijemnih i odašiljačkih antena za povezivanje bežičnim putem u javne i privatne komunikacijske mreže, prijem satelitskih i zemaljskih TV i radio programaantenski stup postavljen na krovu zgrade omogućuje postavljanje prijemnih i odašiljačkih antena za povezivanje bežičnim putem u javne i privatne komunikacijske mreže, prijem satelitskih i zemaljskih TV i radio programaVertikalna instalacija optičkim kabelima omogućava ostvarenje temeljne (backbone) mreže s propusnošću do više desetaka Gb/soptičkim kabelom koji omogućuje priključak u javne i privatne komunikacijske mreže (Internet, telefonija, itd.), propusnosti u skladu s potrebama korisnika;Horizontalna instalacija kategorije 6 omogućava priključak u lokalnu mrežu s propusnošću do 1 Gb/s na svakom radnom mjestu; u svakoj podnoj kutiji osigurano je 6 priključnih IT mjesta;

Povezivanje sa vanjskim komunikacijskim sustavima omogućeno je na dva načina:

1 Optičkim kabelom koji omogućuje priključak u javne i privatne komunikacijske mreže (Internet, telefonija, itd.), propusnosti u skladu s potrebama korisnika; (^vrh^)

2 vertikalna instalacija optičkim kabelima omogućava ostvarenje temeljne (backbone) mreže s propusnošću do više desetaka Gb/s; (^vrh^)

 U zgradi je instaliran sustav lokalne mreže visoke kvalitete, sukladan normama koje osiguravaju zadovoljavanje svih sadašnjih i budućih potreba korisnika u dugogodišnjem razdoblju:

3 horizontalna instalacija kategorije 6 omogućava priključak u lokalnu mrežu s propusnošću do 1 Gb/s na svakom radnom mjestu; u svakoj podnoj kutiji osigurano je 6 priključnih IT mjesta; (^vrh^)


4 antenski stup postavljen na krovu zgrade omogućuje postavljanje prijemnih i odašiljačkih antena za povezivanje bežičnim putem u javne i privatne komunikacijske mreže, prijem satelitskih i zemaljskih TV i radio programa(^vrh^)

5 UPS
U slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, instalirani uređaj za neprekidno napajanje (UPS) za cijeli objekt osigurava neprekidno napajanje električnom energijom kritičnih komponenti u razdoblju od prekida napajanja do uključenja agregata. Agregat se uključuje automatski i proizvodi dovoljnu snagu za nesmetan rad čitavog objekta. (^vrh^)

6 2 MW projektna snaga priključnog voda
 Stabilnost napajanja električnom energijom osigurava normalan rad cjelokupne elektroničke opreme:
projektirana snaga priključnog voda energetske mreže je 2 MW, što skoro dvostruko premašuje planiranu instaliranu snagu objekta (1,1 MW) i time osigurava mogućnost povećavanja instalirane snage bez utjecaja na kvalitetu i stabilnost napajanja električnom energijom. (^vrh^)