NETCity

VODOVOD, ODVODNJA I GAŠENJE POŽARA
Razvod hladne i tople vode izveden je polipropilena cijevima i to u dva radna režima, gravitacioni do 4-tog kata (prvi stupanj tlak 10 bara) te od 4-tog kata do vrha objekta drugi stupanj (tlak 16 bara). Sve cijevi izolirane toplinski, izolacija zaštićena metalnom folijom. Topla voda pripremljena u centralnom spremniku u kotlovnici.
Hidrantska mreža razvedena je pocinčanim cijevima također u dva stupnja tlaka.
Sprinkler instalacija ima dva sustava: u garažama (suhi sustav) i drugi u svim etažama iznad zemlje (mokri sustav)
Odvodnja svih prostora iznad podruma osigurana je u gradsku kanalizacionu mrežu, dok se dvije etaže podruma prepumpavaju.
Odvodnja krovnih voda, zaseban je sistem i nije vezan na fekalnu kanalizaciju. Odvodnja kondenzata sa razvodom u kompjuterskom podu svake etaže nije spojena na kanalizaciju radi mirisa, već curi u žljeb u otvorenu posudu u koju su spojeni i preljevi medija iz mreže grijanja - hlađenja etaže, kada istu treba prazniti.
 
ZAŠTITA OD POŽARA
Pasivna zaštita: podjela na požarne zone, minimalne udaljenosti do požarnih izlaza, evakuacijski hodnici, protupožarne stepenice, liftovi, protupožarni zidovi, protupožarna izolacija čelične konstrukcije, instalacija vatrodojave.
Aktivna zaštita: hidrantska mreža, suhi aparati za gašenje, sprinkler instalacija svih prostora, protupožarno dovođenje zraka u stepenice, oddimljavanje predprostora liftova u podrumu, protupožarne klapne na ventilaciji svakog priključka i odvoda  ventilacije.

INSTALACIJA GRIJANJA I VENTILACIJE
Energija za grijanje objekta osigurana je  priključkom objekta na gradski plin, s kotlovnicom na krovu objekta. Hlađenje objekta (hlade se sve prostorije objekta) ostvaruje se preko rashladnih agregata smještenih na 7-mom katu objekta, snaga rashladnog agregata pokriva sve potrebe, osim posebnih prostorija za smještaj uređaja besprekidnog napajanja el. energijom UPS, u kojoj  je izveden zaseban sistem hlađenja koji radi neovisno. Distribucija grijanja i hlađenja prostorija ostvaruje se FC aparatima, razvod je četverocijevni i nema prebacivanja iz ljetnog u zimski režim, uređaj može u svako doba ili grijati ili hladiti po želji. Razvod grijanja i hlađenja poseban je za svaku etažu, može se instalirati mjerenje potrošnje energije na četiri mjesta po etaži.
Grijanje vjetrobrana ulaza iznad automatskih vrata dodatno je osigurano zračnim zavjesama.
Ventilaciju prostora osigurava centralni sustav sa razvodom zraka do svih prostorija i to tako da je po radnom mjestu pripremljeno 60 m3  grijanog, hlađenog i ovlaživanog zraka na sat. U centralnu pripremu zraka ugrađen je uređaj za rekuperaciju. Pripremljeni 100% svježi zrak dolazi kanalima do fasade gdje se iz stropa upuhuje u prostoriju, a odvodi u dnu prostorije ili iznad ulaznih vrata prema hodniku, tako je u svakoj prostoriji osigurana kompletna izmjena zraka, i nema džepova ili kratkih spojeva za izmjenu zraka.
Ventilo-strojarnica objekta smještena je na 7-mom katu objekta i potpuno je odvojena od svih prostora vatrobranim vratima, pristup iz stubišta ili sa terase.
Odzračivanje sanitarnih prostorija i predprostora liftova ostvareno je preko zasebnih sistema, ventilatori se nalaze na najvišoj etaži uz strojarnice liftova.
Ventilacija garažnih prostora osigurana je zasebnim sistemom i to svaka etaža posebno, isto kao i predprostori liftova u garažama.

ELEKTROINSTALACIJE
Iz vlastite TRAFO STANICE 2MW osigurano je napajanje električnom energijom kompletnih uređaja objekta i to kapaciteta 50% većeg od potrebnog prema projektima.
Ugrađeni AGREGAT pokriva 100% potrebe energije u objektu, agregatom snabdijevaju svi potrošači u objektu.
Razvodni ormari GR u podrumu -1 i RO u svakom katu, u strojarnicama i slično, povezani su dovoljno jakom mrežom kablova. Mjerenje je moguće ostvariti na svakom ormaru zasebno.
IT mreža – strukturno kabliranje, razvod slabe struje telefona i kompjuterske mreže, omogućen je vertikalno iz tehničke prostorije u prizemlju, preko prostorija  servera u svakom katu (4 prostorije po katu), i razvod u podignutom -kompjuterskom podu po svim prostorijama. Na taj način omogućen je pristup svim dijelovima svake prostorije, i moguće je naknadno mijenjati i adaptirati mrežu. Glavne revizije za prilaz mreži ugrađene su u prostorijama servera.
Vođenja instalacija odvojeno za jaku i odvojeno za slabu struju, jaka struja u policama sa jedne strane hodnika pod stropom, spustovima u zidovima jezgre ili pregradnim zidovima za opće potrebe, dok se napajanje radnih utičnica u podovima izvodi razvodom u podu paralelno s kompjuterskom mrežom. Police za slabu struju, vatrodojave, nadzora, ozvučenja i slično, vode se u hodnicima pod stropom na suprotnim stranama od jake struje.
UPS snagom pokriva sve radne utičnice u objektu izvodi se preko UPS-a  tako da je u cijelom objektu izvedeno besprekidno napajanje, autonomije 2 sata. Sve utičnice i priključnice u kutijama u podu može premještati korisnik objekta prema svojim potrebama.
U objektu su instalirani uređaji za vatrodojava u svim prostorima, i detekciju CO2 u garažama.

CNUS (centralni nadzorni sustav) pokriva kompletan sistem grijanja, hlađenja i ventilacije, kontrolira se status svih FC aparata spojenih preko sobnih jedinica na centralni sistem, svaki FC aparat ima svoj senzor za isključivanje na prozoru, i svaki ima elektromotorne ventila za daljinsko upravljanje i regulaciju.
Sistem ventilacije regulira se preko elektromotornih ventila i to svaki krak dio u katu zasebno, sva kontrola i regulacija je iz prostorije CNUS-a.
U prostoriji za nadzor, uz nadzor grijanja i ventilacije, nadzire se rad uređaja za hlađenje, toplinska stanica, detektira se kvar i status svih pumpi, prepumpavanje, tlak, sprinkler, status liftova, centrala je vatrodojave, kontrole pristupa, video nadzor cijelog objekta, upravljanje rasvjetom, kontrola statusa elektro-ormara, centralni razglas, i sve što je moguće vezati ili je vezano za stalni nadzor.

KONTROLNI SUSTAV
Video nadzor sa 32 kamere nadzire sve vitalne dijelove, garaža, prilaza u prizemlju, ulaza, te fasada.
Nadzor ulaza u garaže, rampe koje se mogu podizati pomoću čitača broja registracijskih pločica vozila, ili ručno daljinskim upravljačem, vrata ulaza u garažu s elektromotorom na podizanje, također daljinski upravljiva.
Elektrogrijačima grijana rampa za ulaz vozila u garažu. Rasvjeta zidova i poda pristupne rampe.
Kontrola pristupa po katovima, od garaže, posebno prizemlja i svih etaža predviđena je projektom, međutim korisniku je omogućeno da unutar instaliranih elemenata ugradi vlastiti sistem nadzora.
TV antenski razvod je po svim etažama i prostorijama.

 

  • ukupna površina za zakup 10.915 m2
  • veličina tipične etaže 1.752 m2
  • kantina i cafe 270 m2
  • svijetla visina ureda min. 280 cm, max. 315 cm
  • svijetla visina predvorja 380 cm
  • 262 parking mjesta u podzemnoj garaži
  • 56 parking mjesta na površini
  • na ravnom krovu objekta raspoloživo je 1400 m2 pogodnog za organiziranje skupova i sportskih sadržaja
  • ukupna bruto razvijena površina (sa podrumom)   20.497 m2, bez podruma 12.399 m2